PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"make with officials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób z urzędnikami
  1. make czasownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    More than this, he had made contacts ashore with certain law officers and officials.