BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"make of tubes" — Słownik kolokacji angielskich

make of tubes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrób z rur
  1. make czasownik + tube rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In addition woodwinds made of tubes and pipes, similar to the Greek syrinx (pan flute), were in use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo