PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"make interventions" — Słownik kolokacji angielskich

make interventions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki interwencje
  1. make czasownik + intervention rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The purpose of theorizing should be to make practical interventions into law and order issues.