BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"make commercials" — Słownik kolokacji angielskich

make commercials kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki reklamy
  1. make czasownik + commercial rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes, they make commercials, talk with guests, and tell what's going on in the community.

powered by  eTutor logo