BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"produce commercials" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw reklamy
  1. produce czasownik + commercial rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In 1987, he set up a production company, which produced several short films and commercials.

powered by  eTutor logo