"major tributary" — Słownik kolokacji angielskich

major tributary kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny dopływ
  1. major przymiotnik + tributary rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Soon after the turn, she is joined by a large river on the left, her last major tributary.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo