BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major temple" — Słownik kolokacji angielskich

major temple kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna świątynia
  1. major przymiotnik + temple rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has a few major temples and churches that attract pilgrims.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo