"major reason" — Słownik kolokacji angielskich

major reason kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny powód
  1. major przymiotnik + reason rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A major reason is the many levels of local government.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo