BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major purchaser" — Słownik kolokacji angielskich

major purchaser kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny nabywca
  1. major przymiotnik + purchaser rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He said they were identified with older technology, were not major purchasers of equipment, and had predominantly female students.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo