BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major life" — Słownik kolokacji angielskich

major life kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne życie
  1. major przymiotnik + life rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The epic poem King Alfred was Fitchett's major life's work.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo