"major hurricane" — Słownik kolokacji angielskich

major hurricane kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny huragan
  1. major przymiotnik + hurricane rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More than 80 percent of them have never experienced a major hurricane.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo