BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major flaw" — Słownik kolokacji angielskich

major flaw kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna skaza
  1. major przymiotnik + flaw rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    These factors point to some major flaws in the Canadian system.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo