"major donor" — Słownik kolokacji angielskich

major donor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główny dawca
  1. major przymiotnik + donor rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Many major donors would rather do anything than hit up people for money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo