BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"major crush" — Słownik kolokacji angielskich

major crush kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny ścisk
  1. major przymiotnik + crush rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Under his touch empathy sets in between the two and then a major crush.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo