BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"major corruption" — Słownik kolokacji angielskich

major corruption kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna korupcja
  1. major przymiotnik + corruption rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The legal elements and features of the major federal public corruption offenses differ.

powered by  eTutor logo