"major contribution" — Słownik kolokacji angielskich

major contribution kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znaczny udział
  1. major przymiotnik + contribution rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some people feel he is too small and two years away from making a major contribution.

powered by  eTutor logo