"mainly popular" — Słownik kolokacji angielskich

mainly popular kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głównie popularny
  1. mainly przysłówek + popular przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Little Audrey, a cartoon character who was mainly popular during the 1950s and 1960s.