"mainland port" — Słownik kolokacji angielskich

mainland port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): port kontynentalny
  1. mainland rzeczownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Both these mainland ports can be problematic of access.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo