"mainland" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

mainland rzeczownik

mainland + rzeczownik
Kolokacji: 39
mainland China • mainland Europe • mainland Greece • mainland Australia • mainland Britain • ...
czasownik + mainland
Kolokacji: 4
join to the mainland • connect to the mainland • connect with the mainland • make to the mainland
przymiotnik + mainland
Kolokacji: 28
Chinese mainland • Australian mainland • Italian mainland • Greek mainland • American mainland • ...
przyimek + mainland
Kolokacji: 7
on the mainland • from the mainland • between the mainland • to the mainland • with the mainland • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.