"main beach" — Słownik kolokacji angielskich

main beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna plaża
  1. main przymiotnik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There is a high cliff after the main beach on the eastern side.

    Podobne kolokacje: