"lovely thing" — Słownik kolokacji angielskich

lovely thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śliczna rzecz
  1. lovely przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Why couldn't he have one last lovely thing to see?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo