"lovely picture" — Słownik kolokacji angielskich

lovely picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śliczny obraz
  1. lovely przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Therefore, there is no need to buy large quantities of expensive flowers to make a lovely picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo