"love wearing" — Słownik kolokacji angielskich

love wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noszenie miłosne
  1. love czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For example, did you know that she makes her own headbands because she loves wearing them so much?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo