"lose the use" — Słownik kolokacji angielskich

lose the use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegraj wykorzystanie
  1. lose czasownik + use rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a result, he lost the use of his feet.

    Podobne kolokacje: