"loaded word" — Słownik kolokacji angielskich

loaded word kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tendencyjne słowo
  1. loaded przymiotnik + word rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Either way, I'd contend that prototyping is a much less loaded word than "data types."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo