BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"list articles" — Słownik kolokacji angielskich

list articles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): artykuły listy
  1. list czasownik + article rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One example, DiscourseDB, simply lists articles pro and con a given position without organizing their argument or evidence in any way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo