"liquid form" — Słownik kolokacji angielskich

liquid form kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postać płynna
  1. liquid przymiotnik + form rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Instead they have to obtain their food in a liquid form.

    Podobne kolokacje: