"linguistic entity" — Słownik kolokacji angielskich

linguistic entity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): językowa jednostka
  1. linguistic przymiotnik + entity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The ontology of signs as linguistic and non-linguistic entities: a cognitive perspective.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo