"like wearing" — Słownik kolokacji angielskich

like wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak noszenie
  1. like czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    "It just makes so much sense to adorn them in the same jewelry you like wearing yourself."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo