ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"like to come" — Słownik kolokacji angielskich

like to come kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić przyjść
  1. like czasownik + come czasownik
    Zwykła kolokacja

    How many times a month would we like people to come by?

    Podobne kolokacje: