"lie unburied" — Słownik kolokacji angielskich

lie unburied kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać niepogrzebany
  1. lie czasownik + unburied przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let the corpse of mind lie unburied on the edge of the Great Sea!

    Podobne kolokacje: