"lie together" — Słownik kolokacji angielskich

lie together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam razem
  1. lie czasownik + together przysłówek
    Silna kolokacja

    They'd done wrong, even lying together on the same bed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo