"lie nearby" — Słownik kolokacji angielskich

lie nearby kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skłam blisko
  1. lie czasownik + nearby przysłówek
    Zwykła kolokacja

    Sandoval was lying nearby, his eyes wide open in death.

    Podobne kolokacje: