"lesser official" — Słownik kolokacji angielskich

lesser official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomniejszy urzędnik
  1. lesser przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The third group consists of lesser officials, students, athletes, artists and others.

    Podobne kolokacje: