"leave on one's plate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nie zdejmować czyjś talerz
  1. leave czasownik + plate rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And she'd got two little rings of carrots left on her plate.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo