KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league trophy" — Słownik kolokacji angielskich

league trophy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trofeum ligi
  1. league rzeczownik + trophy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In 1967 the junior 2 football title was won along with a league trophy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo