"NatWest Trophy" — Słownik kolokacji angielskich

NatWest Trophy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): NatWest Trofeum
  1. NatWest rzeczownik + trophy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first of these came against Herefordshire in the 2000 NatWest Trophy.

    Podobne kolokacje: