"league sponsor" — Słownik kolokacji angielskich

league sponsor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sponsor ligi
  1. league rzeczownik + sponsor rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Along with a league sponsor, clubs may also be sponsored by international and national companies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo