"league level" — Słownik kolokacji angielskich

league level kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poziom ligi
  1. league rzeczownik + level rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He was then sent back down after nearly two weeks of action at the major league level.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo