"league expansion" — Słownik kolokacji angielskich

league expansion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozwój ligi
  1. league rzeczownik + expansion rzeczownik
    Luźna kolokacja

    With this, the first major league expansion in sixty years, each league now had ten teams.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo