"league agent" — Słownik kolokacji angielskich

league agent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agent ligi
  1. league rzeczownik + agent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After the 1991 season, he became a minor league free agent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo