BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"lead to one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić czyjś udział
  1. lead czasownik + participation rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The interstate aspect of the case led to the F.B.I.'s participation in the investigation.

powered by  eTutor logo