"lead one's warriors" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prowadzić czyjś wojownicy
  1. lead czasownik + warrior rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you and they will be leading your warriors in this battle.

powered by  eTutor logo