"layered approach" — Słownik kolokacji angielskich

layered approach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odłożone podejście
  1. layered przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Like with more interesting procedurally-created music, there are visual things that simply can't be done with just filters and a layered approach.