"laughed together" — Słownik kolokacji angielskich

laughed together kolokacja
Popularniejsza odmiana: laugh together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiać się razem
  1. laugh czasownik + together przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    They laughed together and then each looked away at some thing else for a while.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo