"laugh together" — Słownik kolokacji angielskich

laugh together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiej się razem
  1. laugh czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They laughed together and then each looked away at some thing else for a while.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo