"late image" — Słownik kolokacji angielskich

late image kolokacja
Popularniejsza odmiana: Late image
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spóźniony obraz
  1. late przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He told them that the picture was the latest and best image available to the government, according to his sources.

    Podobne kolokacje: