"Late image" — Słownik kolokacji angielskich

Late image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Spóźniony obraz
  1. late przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He told them that the picture was the latest and best image available to the government, according to his sources.

    Podobne kolokacje: