"large teacher" — Słownik kolokacji angielskich

large teacher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży nauczyciel
  1. large przymiotnik + teacher rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Delegates at the annual convention of the nation's largest teachers' union today approved a resolution opposing standardized national tests for students.

powered by  eTutor logo