"retired teacher" — Słownik kolokacji angielskich

retired teacher kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysłany na emeryturę nauczyciel
  1. retired przymiotnik + teacher rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is a retired high school teacher and father of four.

powered by  eTutor logo